fds.linesponsor.ba
Log-in
Kako bi postali korisnik portala FDS - LineSPONSOR® i pokrenuli proces apliciranja, neophodno je da se registrirate, te posjedujete svoj Account.

REGISTRACIJA ZA NEREGISTRIRANE KORISNIKE

Registrirani korisnici pristupaju putem sekcije LOGIN.
KONTAKT
DOBRODOŠLI NA KONTAKT sekciju LINESPONSOR®
Molimo vas da KONTAKT sekciju LINESPONSOR® koristite isključivo u slijedeće svrhe:

Ukoliko imate tehničkih problema u toku procesuiranja aplikacije izaberite opciju TEHNIČKA PODRŠKA. Molimo da detaljno opišite problem sa kojim ste se susreli.

Ukoliko ste kompanija i/ili vlasnik projekta koji je zainteresiran za prezentaciju projekta LINESPONSOR®. U ovom slučaju u kontakt formi izaberite opciju INFO – LINESPONSOR.

Putem ove sekcije LINESPONSOR® ne dostavlja informacije, aplikacije ili E mail poruke našim klijentima, kao ni informacije o našim klijentima.
Provjera statusa aplikacije vrši se isključivo putem sekcije PROFIL u koju dolazite nakon logiranja.
Kompanija:

Kontakt osoba:

Telefon:

E-mail:

Za:

Predmet:

Tekst:

Pošalji:

Pravna pojašnjenja © Linesponsor 2006
Site by | Team Consulting
Powered by | Mreža d.o.o .